weby pro nejsevernější čechy

Zahájení výstavní sezóny 2016 v galerii při Vlastivědném muzeu v České Lípě

Rádi bychom Vás pozvali na slavnostní zahájení sezóny 2016 Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě. Ve středu 2. 3. 2016 od 17.00 otvíráme vernisáží hned dvě výstavy v Galerii a Galerii Jídelna.

První z nich bude výstavou půlroční a představí tvorbu místního umělce Johanna Siegerta, který zde působil na přelomu 19. a 20. století. Výstava představí početný soubor jeho kreseb z doby drážďanských studií, velkou sbírku jeho obrazů a kreseb vlastní rodiny jeho příbuzných, které díla zapůjčily. Díky jejich pochopení se podařilo v srpnu 2015 objevit další obsáhlý soubor jeho děl, které obohacují pohled na umělce zejména jako portrétisty. Výstavu pod názvem „Neznámý umělec Johann Siegert (1870-1939)“ můžete v Galerii navštívit do konce srpna tohoto roku.

Druhá výstava nese název „O zrcadlech a jiné eseje“ a představí nám v Galerii Jídelna dílo výtvarnice Markéty Váradiové. Práci Markéty Váradiové charakterizuje vědecký přístup a minimalistické technicistní provedení, které je pevně spojeno s jistým druhem duchovního přesahu. Pro Galerii Jídelna autorka připravila několik cyklů zrcadlových objektů a obrazů. Tato výstava potrvá do 24. dubna 2016.

O výstavách podrobněji:

První bude výstavou půlroční a představí tvorbu místního umělce, který zde působil na přelomu 19. a 20. století. Vlastivědné muzeum a galerie začalo s předsta-vováním zapomenutých německých umělců svého města již v roce 2010. Jako první přišel na řadu nadaný autodidakt Wilhelm Reichelt, následoval akademicky vzdělaný profesor kreslení na českolipské reálce a gymnáziu Eduard Steffen a letos přichází na řadu širší veřejnosti téměř neznámý Johann Siegert (1870-1939). Známé jsou pouze jeho práce pro Severočeský výletní klub, mezi nimi např. v roce 1898 diplom ke jmenování Wenzela Heimricha čestným členem Excursions-Clubu nebo v roce 1907 návrh na pohlednici k příležitosti odhalení pomníku Amanda Paudlera v městském parku. Excursions-Klubu také věnoval v roce 1897 soubor 35 svých fotografií s náměty z Českolipska. Litografie podle jeho kreseb mostu přes severní rameno Ploučnice před Dlouhou branou tvořily v roce 1898 také výtvarný doprovod publikace Wenzela Heimricha o tomto mostu. Podle sdělení pamětníků však své obrazy téměř neprodával, a proto se mezi obyvateli města jeho jméno nestalo známým. Teprve důsledným výzkumem pracovníků českolipského muzea se podařilo shromáždit informace o jeho díle. Tvoří je několik souborů. Početný soubor jeho kreseb z doby drážďanských studií vlastní českolipské muzeum, velkou sbírku jeho obrazů a kreseb vlastní rodiny jeho příbuzných. Díky jejich pochopení se podařilo v srpnu 2015 objevit další obsáhlý konvolut jeho děl, které obohacují pohled na umělce zejména jako portrétisty. Výstavu pod názvem „Neznámý umělec Johann Siegert (1870-1939)“ můžete navštívit do konce srpna tohoto roku.

Druhá výstava nese název „O zrcadlech a jiné eseje“ a představí nám v Galerii Jídelna dílo výtvarnice Markéty Váradiové. Práci Markéty Váradiové charakterizuje vědecký přístup a minimalistické technicistní provedení, které je pevně spojeno s jistým druhem duchovního přesahu. Vytváření vizuality prostřednictvím fyzikálních jevů, jejich zaznamenávání, protknutí s vlastní imaginací diváků je pro ni nosným komunikačním nástrojem. Vytváří přírodní monumentální instalace do krajiny, objekty a instalace, reliéfy, fotografii a malbu. Uvažování o proměnách tvaru, materiálu, architektuře a prostoru spojuje minimalistická rovina uměleckého výtvarného projevu. Pro Galerii Jídelna autorka připravila několik cyklů zrcadlových objektů a obrazů. Tato výstava potrvá do 24. dubna 2016.

Jaroslav Panáček

Tereza Nováková

Markéta Váchalová Vojtíšková

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě

Příspěvková organizace Libereckého kraje

Nám. Osvobození 297

470 34 Česká Lípa

www.muzeumcl.cz

Tagy