weby pro nejsevernější čechy

MUZEJNÍ NOC 2016 – Byl jednou jeden král… (V České Lípě)

V sobotu 11. 6. 2016 otevřelo Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě své brány návštěvníkům, kteří přišli „ochutnat“ atmosféru pomyslného královského dvora.

Zaměstnanci muzea připravili letošní již 13. muzejní noc, za finanční podpory Libereckého kraje a Města Česká Lípa, v duchu pohádkovém a zároveň středověkém, abychom si lehce připomněli 700. výročí narození krále Karla IV. U hlavního vstupu na zájemce čekal historický kočár s koňským spřežením, který vozil celý večer návštěvníky českolipskými uličkami k archeologickému muzeu Šatlava, jež bylo pro zájemce také otevřeno. Jako první nastoupil do kočáru pan král se svou družinou, který tímto muzejní noc zahájil. Pro nejmenší byla hned na začátek v galerii připravena pohádka o Dračím království v podání Divadla Rolnička z Liberce a nejen nafukující se drak sklidil velké nadšení. O kus dál, na Rajském dvoře proběhlo rytířské klání a zahrála své renesanční a etnické skladby skupina Lusatia consort. O hudební potěšení se postarala i skupina Jääääär, která v zahradě vytvořila krásnou středověkou atmosféru. Velký ohlas měla taneční vystoupení skupiny Siderea, jejíž členky představily návštěvníkům hravě lidové, vznešené dvorské a cikánské tance a v závěru zapojily do svého představení i ty nejmenší.

Ve všech expozičních i výstavních prostorách měli návštěvníci možnost pozastavit se u výtvarných dílniček s dobovými nebo pohádkovými postavami a odnést si od nich domů vlastnoručně vyrobeného koníka na tyči, papírovou kytičku, otisky mincí nebo si ve středověkém scriptoriu vyzkoušet psaní brkem, tvoření pečetí a psaní tajným písmem na pamětní listinu. Čekala tu na ně i babka kořenářka, která věštila z léčivých bylin a vázala ochranné škapulíře. Do lidského osudu bylo možné pak nahlédnout i u kartářky v Menšíkově světničce. Pro ty, kdo se chtěli pobavit, byla připravena královská herna či házení na historické terče. Návštěvníci měli možnost vyfotit se v královské obrazárně a odnést si tak upomínku na letošní muzejní noc. Dokonce bylo možné navštívit i mobilní fotoateliér Quisquis. Zde si mnoho zájemců zapůjčilo krásné historické kostýmy, ve kterých se v dobových kulisách fotili a na chvíli se tak sami mohli pomyslně přenést na královský dvůr. Stejně tak atmosféru královského dvora podpořily i kostýmy zaměstnanců muzea. Nechyběl král, princezna a dvorní dámy, šašek, lovčí, rytíři, pekařky, pážata, ale i bílá paní.

Muzejní noc nebyla jenom pohádková ale také poučná. Na panelech se zájemci mohli dozvědět o skriptoriích, pečetích, koních, rytířích, módě, dětských hrách. A také o tom, jak se na hradech stolovalo a hodovalo.

Řada návštěvníků využila nabídky občerstvovacích koutků, kde utišili svůj hlad voňavými klobáskami, haluškami, grilovaným sýrem, čerstvě upečenými palačinkami i domácími kremrolemi. K dispozici byl i regionální „tekutý chléb“ ze cvikovského pivovaru :-) Kromě jídla a pití u nás lidé nakupovali i řemeslné výrobky, jako mýdla, šperky, textilní výrobky, ale i knihy nebo včelařské produkty. Odměnou za splnění lehkých sportovních disciplín, byla ochutnávka čerstvě upečeného chleba podle dobových receptů a perníčků tvarovaných do dřevěných forem. Křižanská pražírna k těm všem dobrotám nabízela zdarma ochutnávky kvalitních káv.

Celý večer mohli také nejmenší návštěvníci sbírat u jednotlivých tvořivých zastavení razítka a po splnění některých úkolů na ně čekala na závěr odměna z královské pokladnice, ukryté v loretě. Byla plná dobrot, penízků a dokonce i drahých kamenů:-) Ve všech klášterních prostorách Vás provázely libé tóny v podání žáků a učitelů ZUŠ Česká Lípa a koncertem jejich Jazzové farmy jsme již tradičně letošní noc zakončili. Ještě před tím ale večerní potemnělou klášterní zahradu rozzářila velkolepá ohňová show tří ohnivých amazonských žen v amfiteátru muzea.

Muzejní noc roku 2016 skončila. Navštívilo ji téměř tisíc hostů a nejen jim patří pozvání na muzejní noc příští, pořádanou již tradičně v měsíci červnu 2017.

Jana Jermanová Jakubská

Oddělení výstav, výchovy, propagace a galerie

Vastivědné muzeum a galerie v České Lípě

Nám. Osvobození 297, 470 34 Č. L.

Tel.: 487 824 145

www.muzeumcl.cz

13. muzejní noc finančně podpořil Liberecký kraj a Město Česká Lípa.

foto: V. Štěpánský, J. Jermanová, M. Váchalová:

Tagy