weby pro nejsevernější čechy

Poznej své sousedy – oblast Gohrish

Ve středu 20. července 2016 se uskutečnila odborná exkurze s ukázkami turistických cílů v Saském Švýcarsku v oblasti Gohrish.

Akci pořádalo Město Krásná Lípa v rámci projektu „Poznej své sousedy“ a byla plná (milých) překvapení. Počínaje svačinou, připravenou pro každého účastníka, přes objednané super počasí až po ochotu a servis z partnerské německé strany.

Ráno odjezd autobusíkem z Krásné Lípy do Bad Schandau, kde přistupují domácí, aby nás celý den provázeli výkladem, plným zajímavostí a tipů, občas dokonce ve velmi slušné češtině. Už jen jízda tímto krajem je zážitek. Nečekané výhledy, upravené obce a městečka, stolové hory jak na dlani. Člověk neví, kam koukat dřív. A to nás čekají takové perličky, jako Milch-Zapfstelle.

První zastávka v Reinhardtsdorfu, kde uprostřed luk a políček čeká altánek s výhledem na pískovcový masiv Schrammsteine. O tomhle místě zjevně nevědí ani mnozí znalci. Zpět do obce, do místního půvabného protestantského kostela. Čeká na nás výklad místní průvodkyně, k dispozici je i tištěný text v češtině. Úžasná výzdoba, nádherný restaurovaný oltář, přídavné skládací sesličky u kostelních lavic nebo speciální venkovní schodiště pro pravidelně pozdě přicházející z Čech.

Přesun do Cunnerdorfu, s výkladem o místní historii, významných osobnostech, zaniklých mlýnech. Zajížďka k místnímu koupališti (přes plot vypadá hodně dobře), naproti kterému stojí model milíře. Pak už ale Deutsches Haus, kde nás přivítá majitel grilovanou klobáskou. Po občerstvení venkovní prohlídka loveckého hradu Herrenhaus Forsthof, který je v soukromých rukách a je postupně restaurován k trvalému bydlení a na penzion.

Další přesun k jednomu z místních infocenter, které je umístěno v rekonstruované historické budově. Takže dojde i na prospekty.

A zlatý hřeb programu – jedna z místních stolových hor, Papststein. Já jsem sice na ní už byl, dokonce dvakrát, ale přesto jsem nevycházel z úžasu. Naši průvodci nás sice vedli po mne známé trase z Papstdorfu, ale před stoupáním nejprve odbočili ke trojici jeskyní, o nichž jsem neměl tušení. Hampelhöhle, Eishöhle a Lichterhöhle. Jedna z nich přírodní, vzniklá sesypáním zvětralých pískovcových blokuů, další dvě umělé, pozůstatky těžby místního písku, užívaného k čištění a mytí…

Poté zpět na Malerweg a k místní vrcholové restauraci. Rezervé terasy s přepychovým výhledem a k tomu možnost si objednat občerstvení na útraty obce. A místní obsluha? No samozřejmě, dva Češi :-)

Závěrečná vyhlídka (nebo spíše vyhlídky, těch míst je tu několik) a sestup zpět k autobusu. Loučení s průvodci, slib, že tu určitě nejsme naposledy a že o těchto místech budeme mluvit v superlativech, a poslední focení z autobusu.

Po běžných fotkách trochu širšího rozhlížení:

A ještě „malá“ dohra projektu:

V soutěži projektu „Poznej své sousedy“ je úkolem soutěžícího navštívit cíle, nafotit je (samozřejmě nemusí navštívit všechny) a fotografie zaslat na adresu drobeckova@krasnalipa.cz v termínu od 1. 8. 2016 do 30. 9.2016. Fotografie budou poté vytištěny a vystaveny na infocentrech v Krásné Lípě a v Gohrisch a 10 nejhezčích fotografií bude odměněno.

Jana Drobečková

místostarostka města

Masarykova 246/6

407 46 Krásná Lípa

e – mail: drobeckova@krasnalipa.cz

GSM: + 420 721 828 939

Tagy