weby pro nejsevernější čechy

31. ročník řezbářského sympózia v Doksech

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě Vás zve na letošní XXXI. ročník řezbářského sympozia, který se uskuteční ve dnech 7. – 10. 9. na zahradě Památníku K. H. Máchy v Doksech.

Každoročně se do Doks sjíždějí řezbáři z celé republiky, aby vystavili své výrobky a naučili návštěvníky, co práce se dřevem obnáší a jaké má své výhody a specifika. Celou zahradou krásně voní čerstvé dřevo, všude jsou položená různá dlátka a nožíky a spousta figurek, plastik a soch. Návštěvníci mají jedinečnou možnost naučit se řezbářské technice a podívat se pod ruku mistrům řezbářům. Mohou si nechat poradit, kde dlátka nakupovat, popovídat si o jejich údržbě, mohou se naučit, jak správně dřevo vyřezat a čeho se vyvarovat a jak sochy ošetřit, aby vydržely co nejdéle.

Akci pořádá VMG v České Lípě, partnerem projektu je město Doksy, MěKS v Doksech a Svazek obcí Máchův kraj. Akce se koná v rámci udržitelnosti projektu S Máchou za Máchou po Máchově kraji a je finančně podpořena dotací města Doksy.

Jana Fridrichová

vedoucí Oddělení knihovního fondu a pobočky Památník K. H. Máchy

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě

Nám. Osvobození 297, 470 34 Č. L.

Tel.: 487 824 145

www.muzeumcl.cz

Tagy