weby pro nejsevernější čechy

Nové kostry a lebky ve sbírce – exponát měsíce dubna 2017

V měsíci dubnu představí Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě v rámci krátkodobých výstav „exponát měsíce“ nové přírůstky koster a lebek ve své sbírce.

Muzeum rozšiřuje soubor koster a lebek, které má ve své sbírce již z minulosti, o nové a velmi zajímavé druhy živočichů. První kostry získalo muzeum ze školních sbírek a soukromých sbírek sběratelů. Soubor je doplňován především v posledních deseti letech, kdy v muzeu pracuje preparátor Michal Štěpánský. Ten se problematice stavění koster a lebek intenzivně věnuje a získal v této preparátorské činnosti velké zkušenosti. Především jeho zásluhou se soubor rychle rozrůstá i o exotické druhy živočichů. V souboru jsou zastoupeny všechny skupiny obratlovců. Máme zde kostry a lebky ryb, obojživelníků, plazů, ptáků i savců.

Návštěvníci si budou moci prohlédnout kostru hada, želvy, drobných myší jako je rejsek nebo myšice i velkých druhů například ocelota. Bohatě budou zastoupeni také ptáci. Ukázky kostry žluny, koroptve, ťuhýka a dalších pěvců zvídavého návštěvníka jistě zaujmou. Také lebky si zaslouží pozornost. Postupně ukážeme lebky kajmanky dravé, hroznýše královského, pískomila mongolského, husy polní, výra, babirusy, agutiho a dalších druhů.

Obdobně jako ve vídeňském přírodovědném muzeu je i náš soubor koster a lebek velmi ceněn.

V průběhu měsíce dubna budeme kostry i lebky měnit, abychom jich ukázali co možná nejvíce. V našem kostráriu tak bude k vidění stále něco nového.

Ing. Zdeněk Vitáček

Zoologie obratlovců – Přírodovědné oddělení

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě

Nám. Osvobození 297, 470 34 Č. L.

Tel.: 487 824 145

www.muzeumcl.cz

Tagy