weby pro nejsevernější čechy

Nepřehlédnutelní (Akademie ZŠ Náměstí E. Beneše 2017)

Každé srdíčko v sále muselo zaplesat nad výkony žáků školy. Kde a kdy? Na Školní akademii v úterý 27. června 2017 v divadle ve Varnsdorfu.

Všechna vystoupení na prknech co znamenají svět včetně všech uvaděčů a uvaděček byla excelentní. Překvapující byla profesionalita, bravurnost, vyspělost projevu, nadání a talent. I to, jak pečlivě se žáci nácviku věnovali. Jen co se diváci stačili usadit, již je rozezpíval a roztančil školní song. Následovala vystoupení taneční, pěvecká, dramaturgická, řada z nich dostávala diváky do varu a všechna byla pěkně provázaná glosami moderátorů-klaunů. Zkrátka, bylo se na co dívat a mnohdy bylo na přihlížejících patrné, jak si pobrukují písničku, či se vlní do rytmu tance, či vytleskávají některá vystoupení. A závěr – učitelé byli naměkko, když Kačka Jedličková za všechny deváťáky vzpomínala na začátky i průběh jejich docházky. Devět let se prostě nesmazatelně zapsalo do jejich dušiček. A myslím, že učitelé na tuto skupinu budou rádi vzpomínat. Závěrečný školní song pak ukončil AKADEMII 2017. Akademii, za kterou jen nutno poděkovat všem žákům, kteří vystupovali, vyráběli, prodávali, uváděli, všem pedagogům, kteří je vedli a především Verče – paní učitelce Veronice Lojdové, která vše krásně zorganizovala, zkoordinovala, připravila. Děkujeme!

Václav Zemler

Foto IŠ:

Rok 2016 ->, rok 2015 ->, rok 2014 ->, rok 2013 ->, rok 2012 ->

Tagy