weby pro nejsevernější čechy

Ministr kultury Ilja Šmíd navštívil muzeum v Jablonci nad Nisou

Vládní návštěvy Libereckého kraje (13. 3. 2018) využil současný ministr kultury Ilja Šmíd také k seznámení s Muzeem skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou.

Jako náš zřizovatel se zajímal hlavně o podmínky, které nám ministerstvo pro činnost vytváří, s pochopením přijal informace o aktuálních problémech při přípravě naší přístavby. S ohledem na záměr současné vlády připojit k rezortu kultury také cestovní ruch se ptal na naše aktivity v této oblasti – hovořili jsme zejména o spolupráci s agenturou CzechTourism a naší úloze v rodícím se projektu Křišťálové údolí (jehož nositeli jsou Liberecký kraj a Preciosa a.s.)“, uvedla ředitelka muzea Milada Valečková. Ocenil mimořádně úzké a bohaté kontakty pracovníků muzea s výrobci skla a bižuterie nejen v severočeském regionu, které vyústily v projekty Mezinárodního trienále skla a bižuterie nebo kulturně-kompetenčního centra pro české sklo a bižuterii (www.czechglasscompetence.com), seznámil se také s realizovanými zahraničními výstavami z posledních let.

K naší radosti si pan ministr našel dostatek času i na komentovanou prohlídku našimi expozicemi i aktuálními výstavami, o kterých se vyjádřil s nejvyšším uznáním“, dodala Milada Valečková.

Šárka Labusová, asistentka ředitelky muzea

T: 483 369 013 / M: 778 702 890

E: sarka.labusova@msb-jablonec.cz

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 398/4, 466 01 Jablonec nad Nisou

www.msb-jablonec.cz

Paní ředitelka přivítala pana ministra v Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

Komentovaná prohlídka Petra Nového, hlavního kurátora muzea

Pan ministr v Kabinetu mincí a medailí obdivoval produkty České mincovny

Tagy