weby pro nejsevernější čechy

Virtuální osmá Lípa Cantantes ocenila 11 zpěváků

V pátek 21. května 2021 vyvrcholil v pořadí již osmý ročník pěvecká soutěže Lípa Cantantes, kterou pořádá Mezinárodní hudební festival Lípa Musica ve spolupráci se Základní uměleckou školou Česká Lípa.
Letošní podobu soutěžního klání ovlivnila pandemie a s ní přijaté restrikce. Soutěž proběhla pouze v online podobě, porotci hodnotili zaslané soutěžní videonahrávky, a nedostalo se na kategorie v komorním zpěvu. I tak se do soutěže přihlásily na dvě desítky mladých pěveckých adeptů rozvíjejících svůj pěvecký talent na základních uměleckých školách v Libereckém a Ústeckém kraji. Slavnostní vyhlášení vítězů a koncert oceněných proběhl rovněž pouze v online podobě a je přístupný na youtube kanálu ZUŠ Česká Lípa. Porota letos ocenila celkem jedenáct zpěváků. Celkové prvenství a ocenění starostky Města Česká Lípa Ing. Jitky Volfové získala letos Anna Ferziková ze ZUŠ Louny.

I v letošním roce v čele poroty stanula prof. Magdalena Hajóssyová, významná osobnost českého operního světa a vedoucí pěveckého oddělení pražské HAMU. Dále v porotě zasedli Alena Hellerová – sopranistka, členka souboru barokní hudby Collegium Vocale 1704 a pedagožka na ZUŠ Česká Lípa, Martin Prokeš – ředitel MHF Lípa Musica a profesionální pěvec, Radek Krejčí – sólista opery Severočeského divadla v Ústí nad Labem, držitel čestného uznání ceny Antonína Dvořáka a onemocnělou tradiční porotkyni Annu Hlavenkovou vystřídala Mgr. Virginie Walterová – pedagožka na Konzervatoři a VOŠ Jaroslava Ježka v Praze. Posouzení soutěžních videonahrávek proběhlo za osobní účasti poroty v ZUŠ Česká Lípa. Tradiční slavnostní vyhlášení vítězů a koncert, na němž by se živě představili ti nejlepší za doprovodu svých korepetitorů, se letos nemohlo uskutečnit. Návštěvníci však o představení nejlepších zpěváků nepřišli, neboť koncert se uskutečnil online jako přehlídka vítězných soutěžních snímků.

V kategorii nejmladších zpěváků do devíti let porotu o třetím umístění přesvědčil českolipský reprezentant Šimon Kaplan, který zahájil online koncertní tečku za letošním ročníkem soutěže lidovkou Což ten panský mostek a Fischerovou písní Vosa a Bodlák. Druhé místo putovalo do Turnova Daniele Gutte, která zaujala provedením lidovky Nefňukej a Ebenovy Ukolébavky pro dcerku, na prvním místě se k naší radosti umístila Českolipanka Kristýna Žvachtová, která zazářila v lidovce Hejha Husy a Fialově Snu o princi. V kategorii do dvanácti let porota vybrala přesvědčivou Annu Ferzikovou ze ZUŠ Louny, která se nakonec stala i absolutní vítězkou celé soutěže. Na druhém místě se umístila ostřílená českolipská účastnice Lípy Cantantes Amálie Novotná. Třetí cena putovala do Rumburku Vojtěchu Součkovi, který současně získal i Cenu ZUŠ Česká Lípa za mimořádnou interpretaci české lidové písně. Ve třetí kategorii do patnácti let porota udělila pouze druhé místo zástupkyni ZUŠ Jablonec nad Nisou Sabině Pourové, která předvedla Giordaniho píseň Caro mio ben, Prosbu od Martinů a lidovku Vyleť sokol, sivý fták.  Čtvrtá kategorie do 18 let nabídla dvojité prvenství, které společně obsadily Sára Franzová z Turnova a někdejší vítězka soutěže Lucie Kovářová z Jablonce nad Nisou. Tyto zpěvačky nabídly kromě lidových písní ukázky z tvorby Musorgského, Stradelly, Mozarta a Martinů. V nejvyšší kategorii bylo obsazeno pouze třetí místo, které náleží Barboře Sekaninové taktéž z Turnova. Ta sáhla po repertoáru od Pergolesiho po Schumanna.

Ceny v dílčích kategoriích i doplnila jedna Cena ZUŠ Česká Lípa udílenou za mimořádnou interpretaci české lidové písně, kterou si vedle Vojtěcha Součka odnesla i Davaadalai Oyun. S přihlédnutím na náročnou doprovazečskou práci přistoupila ZUŠ Česká Lípa i letos k jejich ocenění, zvláštní cenu si tentokrát odnesla Romana Halamová ze ZUŠ Jablonec nad Nisou.

Smyslem Lípy Cantantes je podporovat zájem začínajících mladých zpěváků o klasický zpěv, vytvářet příležitost pro talentované žáky pro porovnání jejich schopností a první koncertní zkušenost v širším regionálním měřítku. Soutěž dává též možnost kontaktu začínajících zpěváků s profesionální porotou, která mnohdy působí i jako mentor a rádce. Důležitá nejsou vítězství v jednotlivých kategoriích, ale podpora zájmu o klasický zpěv a motivace k lepším výkonům. Letošní ročník představil zajímavé a slibné pěvecké adepty z libereckých i ústeckých lokalit a je potěšující, že přilákal nejen známé tváře, ale i celou řadu nových zpěváků, kteří se probojovali i na stupně vítězů. Blahopřejeme všem vítězům i zúčastněným a přejeme mnoho dalších úspěchů! A věříme, že v příštím roce se již budeme moci setkat tváří v tvář!

Výsledková listina je ke stažení zde.

Koncert je ke zhlédnutí zde:

Lípa Cantantes coby počin společně připravovaný festivalem i ZUŠ je tradičním jarním předznamenáním dalšího festivalového ročníku, která se letos uskuteční již podvacáté a který i v letošním roce opět symbolicky uzavře další společný projekt s českolipskou ZUŠ – populární koncert Má to smysl! Předprodej vstupenek bude zahájen v pondělí 24. května.

Děkuji za pozornost a přeji klidné dny a pevné zdraví!

Ing. Lucie Johanovská, manažerka marketingu & PR
ARBOR – spolek pro duchovní kulturu, Žižkova 528/6, 470 01 Česká Lípa
@: lucie.johanovska@lipamusica.cz,
www.lipamusica.cz | facebook / instagram / youtube: lipamusica.cz

Tagy