weby pro nejsevernější čechy

Týden hokeje ve Varnsdorfu 2021

V týdnu od 20. do 26. září 2021 probíhá další celostátní akce Týden hokeje, v jejímž rámci varnsdorfský hokejový klub ve středu 22. září 2021 pozval na led zimního stadionu děti ve věku 4 až 8 let při akci Pojď hrát hokej.

Letošní plakát:

Velký obdiv všem, kdo dokáží pracovat s dětmi. Kdo neutrpěl psychické trauma ze sledování zjevně školních dětí, které nechápou, co je to skákat snožmo, nebo je pro ně zcela neznámou cval stranou, zaslouží odměnu…

Rok 2019 ->, rok 2018 ->

Tagy