weby pro nejsevernější čechy

Slavnostní žehnání sloupu Nejsvětější Trojice u Velkého Rybníka

V pátek 1. října 2021 se na trase vozíčkářské trasy u Velkého rybníka uskutečnilo žehnání sloupu Nejsvětější Trojice, který nechala restaurovat obec Rybniště.
Na rozhraní katastrů čtyř „panství“ (Horní Podluží, Rybniště, Krásná Lípa, Varnsdorf) dlouhá léta stál jen dvouetážový podstavec, torzo samotného sloupu se nacházelo zcela jinde. Jak v krátké promluvě před žehnáním osvětlil starosta obce Rybniště, slovo dalo slovo a dobrá věc se podařila. Nad novodobým osudem sloupu se začalo uvažovat v okamžiku, kdy se dřívější lesní cesta pro těžkou techniku úsilím prvních tří jmenovaných obcí v souvislosti s nápadem Klubu českých turistů změnila v první vozíčkářskou trasu v Ústeckém kraji. Pravda, kdosi úsilí využil ke svému „prospěchu“ a v roce 2016 zmizela z podstavce jedna etáž neznámo kam. Na druhou stranu se ale podařilo domluvit s majitelem pozemku, na němž výše zmíněné torzo stálo, a dokonce se na jedné zahradě podařilo identifikovat hlavici sloupu, na níž byla socha umístěna. Ze samotné sochy bohužel nezbylo zřejmě nic.

Pár citací.

24. září 2020, FB obce Rybniště:

Rybniště zachrání další sakrální památku na svém území

Jsou to malé stavbičky, které míjíme podél cest, a v naší krajině jsme si na ně zvykli. Některé se opravit už nedají, ale jiné byly pečlivě ukryty, aby se dostaly do popředí zájmu a mohly být znovu objeveny.

To je případ i morového sloupu v Rybništi. Momentálně na pozemku obce stojí jen podstavec a našli byste ho na vozíčkářské trase od Velkého rybníka do Krásné Lípy. Sloup samotný byl roky ukryt a chráněn na soukromém pozemku v Horním Podluží. Díky vstřícnosti majitele pozemku se obec stala oficiálním vlastníkem sloupu a mohli jsme podat žádost o dotaci. Schválení dotace na obnovu morového sloupu z Ministerstva pro místní rozvoj ČR rozpohybovalo aktivitu na záchranu této unikátní sakrální památky.

Včera proběhla demontáž a transfer do ateliéru restaurátora BcA. Miloše Kubišty, kterému byla odborná péče o dílo svěřena. Ve svém restaurátorském záměru říká: „Jedná se o příklad kvalitní vrcholně barokní plastiky na území Šluknovského výběžku. Sloup Nejsvětější Trojice má klasicky dělenou skladbu. Dva základové stupně, na nichž je usazen podstavec sloupu čtvercového půdorysu ze tří stran dekorovaného kvalitním reliéfem a ze zadní strany nápisovou deskou. Všechny tři reliéfy vynikají mimořádnou sochařskou kvalitou zpracování. Hlavice sloupu a socha Nejsvětější Trojice chybí, ovšem je známa fotografie s podobou hlavice i sochy.“

Restaurátor musí mimo základní ošetření stávajícího podstavce a torza sloupu vyhotovit věrnou repliku hlavice sloupu a vrcholovou sochu podle dochované dobové fotografie. Umístění na své původní místo proběhne do poloviny příštího roku.

Celkové náklady se vyšplhají na 283 tis. Kč a téměř 200 tis. pokryje dotace.

13. 8. 2021, opět FB obce Rybniště:

Vrcholně barokní sloup se sousoším Nejsvětější trojice se podařilo vrátit na své místo!

Podnět k jeho vytvoření dal pravděpodobně Johannes Münzel během 40. let 18. století. Z dochované fotografie (archiv Muzeum Rumburk, pobočka Oblastního muzea v Děčíně) se sloup (včetně vrcholové sochy) na původním místě nacházel ještě ve 30. letech 20. století.

Na konci 60. let 20. století byl již značně poškozený sloup převezen na soukromý pozemek v obci Horní Podluží, kde čekal do roku 2019 na své znovuobjevení. Díky vstřícnému jednání a iniciativě obce Rybniště, které se shodou okolností podařilo nalézt také odlomenou horní část sloupu na jedné zahradě, došlo v roce 2021 s finančním přispěním Ministerstva pro místní rozvoj ČR a rozpočtu obce Rybniště ke kompletní obnově památky. Restaurátorské práce provedl Miloš Kubišta.

Během následujících týdnů bude dokončena závěrečná úprava terénu a okolí a osazena informační tabule. Děkujeme za přípravu fundovaného textu paní Mgr. Petře Kabeláčové z Muzeum Rumburk, pobočka Oblastního muzea v Děčíně.

A tak se v pátek u novotou zářícího sloupu sešli místní i přespolní, aby spolu s biskupem odříkali modlitbu a přání, aby sloup vytrval mnoho let pro potěchu všech, kdo kolem něho půjdou, či u něho posedí.

Tagy