weby pro nejsevernější čechy

Od prosince vyjede na Českolipsku nový dopravce

Na Českolipsku od prosince vyjedou vlaky Die Länderbahn, Liberecký kraj dokončuje generační obměnu vozidel na páteřních linkách.

Liberecký kraj podepsal nový kontrakt se společností Die Länderbahn, která od 12. prosince letošního roku na Českolipsku zabezpečí vlakové spojení. Jedná se konkrétně o trasu L4 Mladá Boleslav město – Česká Lípa – Rumburk. O rok později by měl německý dopravce vyjet také na lince L2 Liberec – Česká Lípa – Děčín.

Liberecký kraj se snaží postupně zlepšovat a modernizovat vlaková spojení v regionu. Na neelektrizovaných linkách již ve většině provozujeme vozidla nízkopodlažní koncepce, která se v části regionu objevují od roku 2009. V roce 2011 jsme dokonce nasadili nová vozidla Stadler RegioShuttle RS-1 na Frýdlantsku a Tanvaldsku. Modernizace vlaků pokračovala na tratích z Liberce do Hrádku nad Nisou či do Děčína a Semil. Podpisem smlouvy s německým dopravcem jsme v podstatě generační obnovu vozidel dokončili na všech páteřních regionálních linkách, za které je Liberecký kraj zodpovědný,“ uvedl hejtman Martin Půta.

Podle dohody se Středočeským a Ústeckým krajem spravuje Liberecký kraj linku L4 Mladá Boleslav město – Česká Lípa – Rumburk a od prosince 2022 bude zajišťovat též linku L2 Liberec – Česká Lípa – Děčín.

„Nově vybraný dopravce bude jezdit za 169,77 korun na kilometr. Při desetiletém trvání kontraktu tak může úspora dosáhnout řádově až stovek milionů korun oproti některým konkurenčním nabídkám,“ vysvětlil Jan Sviták, statuární náměstek hejtmana pro resort dopravy.

„Od 1. listopadu jsme začali se školeními pro strojvedoucí i průvodčí tak, aby na začátek provozu byli všichni dostatečně připraveni. Po několika setkáních s našimi novými kolegyněmi a kolegy také věřím, že jsme pro linku L4 postavili silný a spolehlivý tým,“ dodal Michal Barták, jednatel společnosti Die Länderbahn.

Vyjma dvou moderních klimatizovaných vozidel Pesa Link II, cestujícím známým jako „RegioShark“, nyní jezdí na linkách L2 a L4 starší motorové vozy řady 843, přezdívané díky svému tvaru Rakev.

Modernizovaná vozidla Die Länderbahn přinesou cestujícím na Českolipské železnici řadu výhod: svou nízkopodlažností u moderních nástupišť zlepší přístupnost pro osoby se zhoršenou schopností pohybu včetně rodin s dětmi a cestujících se zavazadly. Vyšší kapacita a široké dveře se dobře uplatní zejména v turistické sezóně. Vyšší výkon a dynamika vozů umožní přesnější dodržování jízdních řádů, což by mělo v České Lípě zlepšit spolehlivost přestupů na navazující spoje.

Mgr. Filip Trdla
tiskový mluvčí Libereckého kraje
Facebook: Libereckraj
Twitter: Libereckykraj
Instagram: Libereckykraj

Redakční poznámka:

V pátek 5. 11. 2021 se uskutečnila prezentační jízda nově rekonstruované soupravy Trilex, které budou na linkách postupně nasazovány:

Rádi bychom Vás pozvali na jízdu zvláštního vlaku a prezentaci vozidla s účastí hejtmana Libereckého kraje, pana Martina Půty, na nádraží v České Lípěpátek, 05. listopadu 2021 od 9:00 h. Zde bychom Vám rádi představili modernizované vozidlo naší sítě trilex. Zároveň bychom byli potěšeni, pokud se také zúčastníte zvláštní jízdy na trase Krásná Lípa – Česká Lípa – Doksy a zpět. Nástup je možný v Krásné Lípě, nácestných stanicích či zastávkách nebo po slavnostním zahájení v České Lípě.
Samozřejmě, hlavním iniciátorem a objednatelem je Liberecký kraj, ale jak výše v oficiální zprávě konstatováno, se spoluúčastí krajů Středočeského a Ústeckého. Za ten první na akci zástupci dorazili, za ten druhý (náš) se to moc tvrdit nedá.

Za jízdy jsme s leckým probrali leccos, a zpětně si uvědomuji, že vlastně až na občasné jemné kymácení jsem jízdu nevnímal – jaký to rozdíl od turistického cestování běžnou RegioNovou, u níž má člověk strach, zda dojede do cíle a je rád, že s nikým nemusí mluvit, protože občas není slyšet vlastního slova…

Jediné, co mi tak chybí ke spokojenosti úplné, je zdokonalené spojení. Jak na libereckou stranu (psal jsem o čáře přes plány loni zde ->), pak hlavně jízdenka, která by byla symbiózou síťovky DÚK a IDOL. Abych nemusel řešit z VDF cestu nákupem jízdenky do Hrádku, z Hrádku IDOL a zpět zase Hrádek-VDF, nebo abych mohl z Litoměřic místo cesty podél Labe přes tarifní území DÚK vyrazit přes Úštěk a Českou Lípu do Jedlové. Na jeden jízdní doklad…

Tagy