weby pro nejsevernější čechy

Pocta padlým (Šluknov, Valdek, Staré Křečany)

V sobotu 13. listopadu 2021 proběhla na několika místech Šluknovského výběžku připomínka obětí válek (především té Velké).

V návaznosti na Den válečných veteránů, který se slaví 11. listopadu jako připomínka konce 1. světové války, připravil Svaz c.k. vojenských vysloužilců zemí Koruny české ve spolupráci s městem Šluknov a obcí Staré Křečany odhalení obnovených pietních míst padlým.

Na budově hasičské stanice ve Šluknově byla odhalena rekonstruovaná deska hasičům města, padlým během 1. světové války.

U silnice ve Valdeku byl odhalen obnovený pomník občanům Valdeku, padlým během 1. světové války.

A na závěr přijali členové svazu pozvání účastnit se pietního aktu ve Starých Křečanech, který se konal u pomníku zdejšího rodáka Františka Antonína Bernarda.

Tagy