weby pro nejsevernější čechy

Návrat svatého Martina do Jiříkova

Když jsme minulý rok poprvé ve Bzendě uspořádali pro děti svatomartinské odpoledne, tak jsme si řekli, že to není naposledy a zkusíme vymyslet kompletní program a navázat na pěkné oslavy svatého Martina, které se v Jiříkově před skoro deseti lety konaly.

A jak to tak u party ze Bzendy bývá, už v horkém létě jsme se pustili do příprav. Sešla se spousta nápadů, oslovilo se několik institucí a lidí, někteří hned na spolupráci kývli, jiní hledali výmluvy, proč to nepůjde. Každopádně plán akce byl na stole a v sobotu 11. listopadu ráno už každý z dobrovolníků věděl, kde má být  a co má dělat.

Zahrada Bzendy se začala měnit v zimní království, navezla se hromada „sněhu“, který nám věnoval rumburský SRAS. Zároveň s přípravami na jednom místě začala, symbolicky v 11:00, v Kapli Božského srdce Páně první akce svatomartinského dne. Pan farář přítomné seznámil s historií tohoto svátku a představil osobnost sv. Martina. Jen škoda, že se toto povídání nesetkalo s větším zájmem veřejnosti.

Blížila se druhá hodina a Bzenda i přilehlý park se začali plnit nedočkavými dětmi. Všichni čekali na zimní královnu. Ta, za doprovodu své družiny, v kočáře taženém dvěma koňmi, skutečně mezi děti dorazila. Přivítal ji trubač a všichni přítomní ji doprovodili do nazdobené Bzendy. Tam dětem vysvětlila, že za splnění několika úkolů dostanou kus střepu z jejího rozbitého zrcadla a tak ho, společnými silami, mohou obnovit. Děti se vydaly soutěžit, skákaly, běhaly, házely na terč, podívaly se do trolí jeskyně nebo mohli zajít do lyžařské školy „U Dědka“. Vše dobře dopadlo, zrcadlo děti zimní královně spravily, dostaly zaslouženou sladkou odměnu a zbyl čas i na koulování nebo výrobu vlastních, papírových koníků. Začalo se kazit počasí, tak se všichni pomalu přesunuli do vnitřních prostor, kde běžela improvizovaná dětská diskotéka, k jídlu bylo na výběr smažené, pečené, sladké i slané. A všichni čekali na další část programu.

Když se před Bzendou rozblikaly majáky našich hasičů a městské policie, byl to signál se zvednout, teple se obléknout a vyrazit do lampionového průvodu. V jeho čele jel Martin, na koni. Průvod dorazil ke kapli v Londýnské ulici, kterou nám ochotně propůjčila paní Gabriela Doušová,  ředitelka Schrödingerova institutu, který v těchto prostorách má svoji základnu pro celý šluknovský výběžek. Během kulturního programu se vystřídaly děti z jiříkovské školy s paní učitelkou Martanovou, ze ZUŠ pod vedením pana Englera, přítomným zazpívala Klára Vachtová za kytarového doprovodu Tomáše Patrmana nebo Petra Nováková s dcerou Aničkou a synem Danielem. Hudební program recitací zpestřila jiříkovská básnířka, paní Jana Koderová. Po skončení programu každý dostal tradiční svatomartinský rohlík, ty napekla Lída Dvořáková. Vhod přišel i teplý čaj nebo svařák.

Snad se nám podařilo obnovit tradici sv. Martina v Jiříkově. Do příštího roku vychytáme chybičky a třeba se sejdeme ve větším počtu znovu. Obrovské DÍKY patří všem, kteří se na akci podíleli, a že jich nebylo málo.. Hlavně ale Daně a Radkovi, bez jejichž elánu, nápadů a nemalých finančních nákladů by se akce nemohla uskutečnit.

JD, Jiříkov

Foto: FB Bzenda Jiříkov

Tagy