weby pro nejsevernější čechy

Podrobné info k Annenské pouti 2012

V sobotu, 28. července 2012 v 11 hodin se koná Mše svatá pro mládež a rodiče s dětmi s P. Hynkem Černochem SDB.
Po jejím skončení je připraven pro poutníky jarmark řemesel s pestrou nabídkou suvenýrů. Kromě výrobků z chráněných dílen, dílny keramické Ireny Egertové z Varnsdorfu, paličkované krajky Pavlíny Šafusové, korálků Dagmar Kopečné a háčkování Denisy Dvořákové bude k prodeji regionální literatura i antikvariátní knihy.

Pro malé návštěvníky je připraven koník k projížďkám. Děti mohou v 15.00 hodin zavítat do lobendavské fary na promítání pohádky O Zoufálkovi.

Hlavní hřeb sobotního programu je plánován na 17 hodinu, kdy začne v Kapli sv. Anny na Anenském vrchu pásmo Lukáše Vytlačila Oděni světlem – Pocta českým patronům. Kromě barokní příčné flétny využívá tento mladý umělec svého podmanivého hlavu pro sugestivní přednes, který působivě doplňuje hebký zvuk dřevěné flétny. Umělecký vedoucí Ensemble Sporck, který je znám spoluprácí s řadou významných umělců a těles, bude s jistotou překvapením pro místní návštěvníky. Program slibuje nevšední umělecký zážitek. Podrobnosti o interpretovi – http://www.easyweb4u.cz/flutedouce/.

Groh pouti tvoří slavní nedělní Mše svatá s arcibiskupem Wiktorem Skworcem v 10 hodin na Anenském vrchu v kapli, kterou tradičně navštěvují desítky poutníků z německé strany hranice. V loňském roce počet přesáhl dokonce 200 osob.

V tomto roce je navíc připraven malý trh tradičních výrobků i na neděli, od 11 hodin. Slavnostní atmosféru neděle 29. července ve 14.30 hod. umocní koncert pořádaný v kostele Navštívení Panny Marie. Na programu je Mše D dur „Lužanská“ od Antonína Dvořáka v podání Vilémovského chrámového sboru, pěveckého sboru z Neustadtu a evangelického sboru ze Sebnitz. Dále vystoupí ve varhanním, pro posluchače pestrém recitálu Pavel Černý (http://www.varhany.org/varhanici/pavel_ce.html), žák profesora Jana Hory a doc. Jaroslava Tumy, vítěz mnoha interpretačních soutěží a zanícení organolog. A právě kvůli zajímavým varhanám od firmy Rieger z roku 1893 přijal Mistr pozvání k účinkování na koncertě.

Lobendavská Anenská pouť by se neobešla bez sponzorů: kromě Ministerstva kultury akce podpořily firmy: BeA, PlastonGroup, KM Nezmar, s.r.o., Izopol a obec Staré Křečany. Svou účastí na Anenské pouti a doprovodných akcích podpoříte duchovní a kulturní život regionu a s jistotou si odnesete nevšední zážitky, o hlubokém duchovním prožitku nemluvě. Odjakživa byl Anenský vrch označován jako místo, kde se člověk setká až hmatatelně s tím, co jej překračuje. „Kolem pouti je vždy mnoho organizátorských těžkostí, se kterými se musíme vypořádat. Mohu s radostí konstatovat, že ani naprostá nepřízeň počasí v loňském roce skalní návštěvníky neodradila,“ jak uvedl Martin Kerhart. „Doufáme, že návštěvníci pouti budou s letošním hudebním programem spokojeni. Z jarmarku si pak mohou odnést do svých domovů nějakou milou upomínku,“ dodala Ivana Kerhartová. „Jako každý rok zdobím perníčky ve tvaru kaple sv. Anny, protože poutníci ze SRN je považují za nejvhodnější pouťový  suvenýr.“ „Letos každoroční účast některých umělců překazily nemoci, i přesto na návštěvníky čeká široká nabídka. Díky Anenské pouti se o Kapli sv. Anny a kostele Navštívení Panny Marie dozvídají i poutníci z odlehlých končin republiky. A dáváme si za cíl pořádat každoročně takovou pouť, aby se všichni sem na zapomenutý sever rádi vraceli,“ přidává na závěr administrátor Martin Kerhart.

Bližší informace podá: administrátor farnosti Martin Kerhart, Vikariát Děčín, Diecéze litoměřická, GSM: 724 372 286 nebo 731 402 538, email: martinkerhart@seznam.cz

www.poute.eu/lobendava

Křížová cesta byla na Anenském vrchu dostavěna roku 1834 do tvaru podkovy otvírající se ke kapli, financovaná Henstchlem z Lobendavy. Každého upoutá plůtkem ohraničený výjev z Getsemanské zahrady, mistrně provedený sochařem Franzem Pettrichem z Krásné Lípy. Pod stříbrnými smrky odpočívají spící apoštolové Jakub, Petr a Jan. Modlící se Kristus je připraven převzít od anděla kalich hořkosti. Samotná křížová cesta byla osazena novými obrazy v roce 1988. Původní výplně pískovcových nik nejsou známé. Čtrnácté zastavení – Boží hrob – míval dřevěná vrata otevřená pouze při slavnostech.

Ačkoliv místo neztrácí nic na svém půvabu, jeho původní sláva patří definitivně minulosti. Anenská pouť bývala před více než sto lety největší a nejnavštěvovanější v celých severních Čechách. K tomuto místu směřovalo mnoho velkých procesí. Jelikož se pouť konala před hlavní letní sklizní, bývala hojně navštěvovaná. Lidé se na trzích také zásobovali na nadcházející období. Před druhou světovou válkou přijížděli poutníci také vlakem. Často bývaly k vidění rovněž březovými haluzemi ozdobené povozy s poutníky. Anenská pouť přála nejen věřícím, ale také obchodníkům a řemeslníkům z okolí. Po celý poutní oktáv často prodávali své výrobky ve stáncích, jejichž místa si obsazovali ještě před oficiálním začátkem. Celkově byla Anenská pouť směsí církevní i světské slavnosti. Proto se také lidově trhu říkalo Madlmorcht, dívčí trh, protože obecně bylo možné mezi mládeží v uvolněné přátelské atmosféře navázat novou známost.

Kaple sv. Anny na Anenském vrchu u Lobendavy

je barokní centrální stavba na půdorysu řeckého kříže s osmibokým jádrem sklenutým kupolí z let 1775 – 1777, roku 1857 rozšířená a v zadní části pseudogoticky upravená. V západním průčelí kamenný portál se salmovským aliančním znakem (Františka Salm – Reifferscheidta a jeho manželky Valpurgy ze Šternberka) a datem 1775. Zřízení je klasicistní z doby kolem roku 1800. Hlavní oltář věnoval hrabě František Václav Slam – Reifferscheidt s matkou Karolinou, rozenou z Dittrichsteinu. Kaple byla zpočátku průchozí, později byl zadní vchod zabedněn. Vzácná pozdně gotická socha sv. Anny (z poč. 16. století, dnes uložená v litoměřickém depozitáři), byla doplněna o postavu Ježíška z dláta známého místního řeznáře Ignaze Maye (1837 – 1905). Jedna z místních legend pojednává o zázračném stěhování sochy světice z kopce Jáchym na vrch Anenský. Sochu věnoval lobendavskému kostelu Navštívení Panny Marie jistý obchodník Schlenkrich. Ten ji vykoupil v protestantském Sasku roku 1716 od dětí, kterým sloužila katolická světice jako panenka ke hře. Křížová cesta byla na Anenském vrchu dostavěna roku 1834 do tvaru podkovy otvírající se ke kapli, financovaná Henstchlem z Lobendavy. Každého upoutá plůtkem ohraničený výjev z Getsemanské zahrady, mistrně provedený sochařem Franzem Pettrichem z Krásné Lípy. Pod stříbrnými smrky odpočívají spící apoštolové Jakub, Petr a Jan. Modlící se Kristus je připraven převzít od anděla kalich hořkosti. Samotná křížová cesta byla osazena novými obrazy v roce 1988. Původní výplně pískovcových nik nejsou známé. Čtrnácté zastavení – Boží hrob – míval dřevěná vrata otevřená pouze při slavnostech. Ačkoliv místo neztrácí nic na svém půvabu, jeho původní sláva patří definitivně minulosti. Anenská pouť bývala před více než sto lety největší a nejnavštěvovanější v celých severních Čechách. K tomuto místu směřovalo mnoho velkých procesí. Jelikož se pouť konala před hlavní letní sklizní, bývala hojně navštěvovaná. Lidé se na trzích také zásobovali na nadcházející období. Před druhou světovou válkou přijížděli poutníci také vlakem. Často bývaly k vidění rovněž březovými haluzemi ozdobené povozy s poutníky. Anenská pouť přála nejen věřícím, ale také obchodníkům a řemeslníkům z okolí. Po celý poutní oktáv často prodávali své výrobky ve stáncích, jejichž místa si obsazovali ještě před oficiálním začátkem. Celkově byla Anenská pouť směsí církevní i světské slavnosti. Proto se také lidově trhu říkalo Madlmorcht, dívčí trh, protože obecně bylo možné mezi mládeží v uvolněné přátelské atmosféře navázat novou známost.

Ester Sadivová

Tagy