weby pro nejsevernější čechy

Zapomenuté zámky (katalog k výstavě na státním zámku Zákupy)

Sice bude řeč o knize, ale berte to zároveň jako pozvánku a tip na výlet. Dotyčná kniha je totiž katalogem výstavy, která byla na zámku v Zákupech otevřena 4. dubna 2014 a bude končit 1. listopadu 2015.

Autoři Vladimír Tregl a Petr Weiss na 80 stranách nejprve nastiňují poválečnou situaci, kdy do státní správy přešlo ve velmi krátkém časovém úseku cca 1570 zámků a hradů a 450 zřícenin a tvrzí. Z nich bylo jen necelých 7 % vybráno ke zpřístupnění! Není to radostné čtení, když pomocí citací nejrůznějších dokumentů, vyhlášek, zákonů a inventárních soupisů autoři nastiňují osudy tisícovek artefaktů, které končily na skládkách, smetištích, výprodejích, kancelářích, v lepších případech v depozitářích nebo objektech leckdy na opačné straně republiky. A jak se ze zámků a hradů stávaly školy, domovy důchodců, kancelářské objekty, depozitáře archivů, restaurace a hojně také ruiny. Autoři také vysvětlují politické zadání zpřístupňovaných expozic, které leckdy nevypovídaly o historii objektu, ale měly třeba poukázat na zhýralost a degenerovanost šlechty, nebo se jednalo o obecné muzeální výstavy, nemající k místu a objektu žádný vztah.

Jedním ze svozových míst se stal i zámek Zákupy a proto v jeho dosud běžně nepřístupných prostorách byla instalována výstava, mnohdy poprvé (a leckdy podle autorů katalogu nadlouho naposledy) od „uskladnění“ ukazující interiéry dnes nepřístupných či neexistujících objektů Libereckého kraje. Pokud to bylo jen trochu možné, má návštěvník výstavy možnost porovnat vystavené kusy s dobovým vyobrazením.

Co se týče výstavy – je přístupná jako součást tzv. velkého prohlídkového okruhu a samostatně ji lze navštívit pouze po předchozí telefonické či písemné objednávce.

Hlavní část katalogu pak samozřejmě tvoří texty, fotografie a reprodukce jednotlivých částí výstavy. Úvod vždy tvoří stručná historie objektu, jeho poválečné osudy a popis vystavených předmětů. Následuje fotografická část, zachycující výstavu, jednotlivé předměty a především historické reprodukce půodních interiérů. Závěr každé kapitoly pak předkládá podrobný inventruní soupis.

Konkrétně se jedná o tyto objekty:

Kopidlno a Jičíněves

Nový zámek – Zahrádky

DSC_2833-zahradky.JPG

Soubor sedacího nábytku ze zámku Zahrádky, dnes v majetku Univerzity Karlovy (dančí a jelení paroží)

Sloup a Svojkov

DSC_2812-sloup.JPG

Kabinet se stolkem, dnes mobiliář státního zámku Sychrov, vlevo portrét psa Bříška rodiny Kinských

Doksy

DSC_2847-doksy.JPG

Unikátní rytinový salon ze zámku Doksy

Mimoň

Hrubá Skála

DSC_2819-hruba-skala.JPG

Ukázka výtvarných prací Marie Felicie z Aehrenthalu, rozené z Thun-Hohensteinu, manželky majitele zámku Hrubá Skála

Český Dub

Tagy