weby pro nejsevernější čechy

Alej ze Šluknova do Fukova

V pátek 30. října 2015 s podporou Města Šluknov, Spolku Němců a přátel německé kultury v ČR, Německé spolkové nadace pro životní prostředí, společností Plaston ČR s.r.o a Topos a. proběhlo sázení nové aleje v Království.

Těžko o akci napsat víc, než je ke čtení na plakátku s pozvánkou. Snad jen tolik, že oficiální tisková zpráva z Arniky uváděla až desátou hodinu (kdy už byla většina stromů zasázena), že alej není jen dubová, ale půlku ze 102 stromů tvoří lípy, a že alej (lípy) vede pastvinami z Království (směrem od Rybničné) k rozcestí namodré turistické značce cca 100 metrů za křížovou cestou a pokračuje podél polní cesty směrem k silnici na Fukov (duby). Účastníci odhadem půl na půl hovořili česky a německy. V sobotu se budou u stromů zatloukat kůly a kmeny se budou oplétat ochranným pletivem. Za nějakých pár let se tak snad těch několik zatímních solitérů dočká statné společnosti.

alej_slk.JPG

Tagy