weby pro nejsevernější čechy

Pozvání na Evropské dny dědictví a dvě vernisáže

V sobotu 10. září 2016 se uskuteční v galerii Vlastivědného muzea v České Lípě vernisáž dvou výstav.

Slavnostní zahájení proběhne v 15 hodin v rámci DNŮ EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ (EHD), kterých se českolipské muzeum pravidelně účastní. EHD rozšiřují a zvyšují všeobecné povědomí o našem kulturním dědictví. Pro širokou veřejnost zpřístupňují co nejvíce zajímavých a výjimečných památek, budov a objektů. Kulturní instituce během EHD nabízejí návštěvníkům nejen vstup zdarma, ale také nejrůznější kulturní programy. V České Lípě to budou výstavy obrazů a fotografií.

Prvním autorem je Zdeněk Šulc, který se do Galerie Jídelna vrací se svým dílem po třech letech. Malbě a kresbě se věnuje 35 let. Žije a pracuje na Dobřeni a na Mělníku. Od roku 1984 je členem výtvarné skupiny SKOBA, která působí právě v mělnickém regionu. Na počátku autorovi tvorby stála mělnická zámecká galerie a uhranutí díly největších mistrů českého baroka Karla Škréty, F. X. Lišky, L. M. Wilmanna a P. Brandla. Dalším impulzem k rozvoji výtvarného myšlení byla Zdeňku Šulcovi krajina Českého středohoří, Kokořínska a Lužických hor, jejichž geologická mnohotvárnost se odráží v mnohotvárnosti jeho děl. Je mu také blízká kresba, kterou emotivně vyjadřuje charakter motivu. V malbě vždy ctí materiál barevných past, motiv se zdá mnohdy podružný, v malbě se rozpouští, mizí a opět vzlíná k povrchu. Typická je tlumená barevnost, dávající malbám charakter tajemna.

ZDENĚK ŠULC
CESTY / výstava obrazů

V chodbě galerie se vám představí Lužické hory tak, jak je vidí fotograf z Nového Boru Vlastimil Andrš. K fotografování přírody se dostal před devíti lety a za tuto poměrně krátkou dobu se vypracoval natolik, že se v loňském roce stal členem Klubu fotografů přírody při Českomoravské myslivecké jednotě. Své snímky pořizuje především v Lužických horách, které mu jsou nejbližší. O své zálibě říká: „Zvířata, květiny a lesy patří k životnímu společenství přírody. To je harmonie, kterou musí člověk chránit a udržovat. Fotografování zvěře není jednoduché. Vyžaduje znalosti, trpělivost a tvůrčí oko fotografa.“

VLASTIMIL ANDRŠ
PŘÍRODA LUŽICKÝCH HOR / výstava fotografií

Obě výstavy můžete shlédnout v galerii českolipského muzea do 23. října 2016.

Zdroj:

www.mazanice.cz

www.ehd.cz

Markéta Váchalová Vojtíšková

Oddělení výstav, výchovy, propagace a galerie

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě

Náměstí Osvobození 297, 470 34 Česká Lípa

Tel.: 487 824 145

www.muzeumcl.cz

Tagy