weby pro nejsevernější čechy

Na Hrad patří Kníže!

Už se to nám všem rychle blíží. Takže je nejvyšší čas, abych se zde a takto vyjevil. Jde o první přímou volbu hlavy státu a je to věc důležitá.
Hned to zkrátím: já budu volit knížete Schwarzenberga. Nikoli Schwanzenberga, jak ho občas pitomci nazývají (přičemž většina z nich nejspíš ani netuší, jaké konotace toto jméno vyvolává v němčině…), a je to stejně urážlivé, jako by místo například Zeman říkali Řepan… Kníže Schwarzenberg je pro mě jedinou možnou volbou z mnoha důvodů. Jednak si nemyslím, že všechno prospí. A kdyby prospal, spící kníže Schwarzenberg je pro můj vkus a pohled na politiku pořád lepší, než hovořící Bobošíková, a vlastně většina ostatních kandidátů. Jsou i tací, kteří knížeti jaksi vyčítají jeho politické spojení s panem Kalouskem. Na to říkám: ano, to je dosti nešťastné spojení, jenže, miláčkové moji, takhle nějak to chodí v praktické politice. Kníže se prostě spojilo se silným politickým hráčem, kterým pan Kalousek je. Těžko by se do vysoké politiky dostal jen tak sám, případně s nějakou vlastní royalistickou stranou. Tak to v naší zemi prostě nechodí.

Nechápu proč média hlavního proudu, tak nějak slouhovsky dopředu favorizují pány Zemana a Fischera. Buď za to mají prachy, nebo vliv, nebo co, ale pravda to není. Výsledkům průzkumů nevěřím, protože často ty agentury na průzkum mají ve finále neznámé majitele, takže si o nich nejde myslet, že jsou objektivní. Viz například – výzkumy podpory pana Klause, které dosahují tak nesmyslných výšek, že kdyby to byla pravda, museli bychom být zemí, zalidněnou klinickými idioty…

Nebudu se zde zabývat dalšími kandidáty. Na Hrad – podle mého – prostě nepatří.
Karel Schwarzenberg má starost o „svůj“ lid v popisu svého životního poslání. A i když se to někomu nehodí do krámu, šlechtictví zavazuje. Nikoli k tomu (zjednodušeně), aby degenerovaným pyskem ohlodávalo nevinné panny, nýbrž aby se staralo o prospěch společnosti. Jinak řečeno: Praprapředek knížete Schwarzenberga svého času zastavil Čingischánova vojska pod Vídní, čímž zabránil tomu, abychom tu dnes všichni byli Mongolové. Věřím, že Karel Schwarzenberg je schopen zastavit hordy zmetků, novějším výrazem „zlojedů“, kteří se všemožně snaží sebrat nám a zničit tuhle krásnou zemi.

Howgh!

Tagy