weby pro nejsevernější čechy

V lednu na Šluknovsko za betlémy

Šluknovsko patřilo před rokem 1945 k regionům s velkou betlemářskou tradicí. Díky muzejním sbírkám, dochovaným kostelním betlémům a soudobým řezbářům se za jesličkami putuje i dnes.

V regionu zvaném kdysi Böhmisches Niederland se hojně vyřezávali figurky a malovala plátna znázorňující krajinu v okolí Betléma. Jesličky se stavěly v kostelech i v soukromí. Zájemci betlémy navštěvovali až do Hromnic – do 2. 2., kdy se slaví svátek Uvedení Páně do chrámu. Tradice se dochovala dodnes. Za betlémy se dá v lednu putovat do Rumburku, Jiříkova, Mikulášovic a Šluknova.

Klášterní betlém v kostele sv. Vavřince z roku 1922 je k vidění během otevírací doby Lorety Rumburk

Rumburk – klášterní kostel sv. Vavřince (foto Klára Mágrová 28. 11. 2018)

Klášterní betlém z roku 1922 je možné od úterý do soboty navštívit v kostele sv. Vavřince v Rumburku. Jesličky v orientálním stylu patří k nejrozsáhlejším v regionu, během vystavení se třikrát promění výjevy. Po úvodním narození Ježíše se nyní představuje scéna klanění Tří králů a od 26. 1. 2019 se vystavují figurky představující útěk Svaté rodiny do Egypta. Dětské betlémy se nachází v ambitu Lorety Rumburk. Zde je možné zhlédnout i výstavu fotografií Iva Šafuse zachycující snímky jesliček ze Šluknovska.

Výstavu Kouzlo betlémů aneb Vánoce štětcem Jiřího Škopka pořádá až do začátku února Muzeum v Rumburku. Výstavu doplňují historické jesličky z muzejních sbírek a betlémy zapůjčené regionálními autory.

Po telefonické objednávce lze v lednu navštívit i výstavní místnost Spolku jiříkovských betlemářů v bývalé spořitelně Jiříkově. Představují se tu části dochovaných betlémů od místních řezbářů doplněné nově zhotovenými jesličkami.

Výstava betlémů ve výstavní místnosti Spolku jiříkovských betlémářů ukazuje historické jesličky i nová díla

Výstava betlémů v Jiříkově 5. 1. 2019 /foto Klára Mágrová)

O víkendu 19. 1. a 20. 1. 2019 zpřístupní Římskokatolická farnost Mikulášovice a Spolek Nixdorf výstavu betlémů v kostele sv. Mikuláše v Mikulášovicích. Víkendovou výstavu jesliček připravil Roman Klinger se svými spolupracovníky. Přístupná je v sobotu 19. 1. 2019 od 10.00 do 18.00 hod. a v neděli 20. 1. 2019 mezi 10.00 až 14.30 a následně po mši svaté od 15.30 do 18.00 hod. K vidění tu bude mimo jiné původní kostelní betlém z roku 1927, který vyřezal Franz Rosche z Rožan. Po letech, kdy byl nezvěstný, se dočkal záchrany a doplnění, opět se staví od roku 2018.

Dvoudenní výstavu betlémů v kostele sv. Mikuláše v Mikulášovicích připravuje Roman Klinger

Roman Klinger, organizátor výstavy betlémů v Mikulášovicích 5. 1. 2019 (foto Klára Mágrová)

Výstava betlémů v kostele sv. Mikuláše v Mikulášovicích nabídne seznámení s nově nalezeným a znovu zkompletovaným kostelním betlémem z roku 1927

Výstava betlémů v Mikulášovicích 5. 1. 2019 (foto Klára Mágrová)

Výstavu betlémů hostí do 27. 1. 2019 barokní kostel sv. Václava a přilehlá fara ve Šluknově. Jesličky jsou přístupné každou neděli a ve svátek od 14.00 do 16.00 hod. Prohlídky doprovází hra na varhany a zpěv. Pro kostelní betlém z 20. a 30. let 20. století je typická betlémská krajina vytónovaná z barevných pilin.

Do 27. 1. 2019 probíhá výstava betlémů v kostele sv. Václava a na faře ve Šluknově

Šluknov, kostel sv. Václava 6. 1. 2018 (foto Klára Mágrová)

Mgr. Klára Mágrová

projektová manažerka

Římskokatolická farnost Jiříkov

Náměstí 5/2, 407 53 Jiříkov

e-mail: klara.magrova@seznam.cz

FB Bazilika Filipov: www.facebook.com/poutnimistofilipov

www.poutni-mista-sluknovsko.cz

www.rumburk.farnost.cz

Tagy