weby pro nejsevernější čechy

Prohlášení zastupitelstva Starých Křečan k sérii požárů v obci Brtníky

Zastupitelstvo obce Staré Křečany  je přesvědčeno, že série 4 požárů v Brtníkách v posledním období souvisí s kritickou sociální a demografickou situací, umocněnou organizovaným sestěhováním problémových a nepřizpůsobivých obyvatel do regionu.
Chybná sociální politika státu zavinila vznik hromadných ubytoven nepřizpůsobivých obyvatel s následkem rozvrácení bezpečnosti dotčených regionů. Vinou státu je bydlení vpoškozených obcích zásadně ztíženo a majetky obyvatel jsou ohrožovány a znehodnocovány.

Žádáme orgány státní moci, aby situaci neprodleně napravily a zabránily dalšímu poškozování venkova.

Žádáme stát, aby postiženým obcím uhradil škody, které jim touto politikou způsobil.

Tagy